Terms & conditions

Artikel 1: Definities

1.1: 'Lidmaatschap': De overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Alin en Gebruiker tot stand komt wanneer de gebruiker zich aanmeld voor een account;

1.2: 'Platform': Alle middelen die een gebruiker gebruikt om met Alin te communiceren zoals De website, apps, social media kanalen, e-mail en telefoon

1.3: 'Alin (CoLiving/PropTech)': De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CyberSolutions B.V. KvK nummer: ### BTW nummer: ###;

1.4: 'Gebruiker': Een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een individueel of zakelijk account op het platform;

1.5: 'Materiaal': Alle door gebruikers verstuurde gegevens zoals teksten, foto's, video, audio en overige media;

1.6: 'Misbruik': Het versturen van e-mail waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van Materiaal zonder toestemming;

1.7: 'Verhuurder': Natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer woningen wenst te verhuren, en deze woning(en) al dan niet via een makelaar op het platform aanbied;

Artikel 2: Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het platform. Voordat u een account aanmaakt krijgt u een link naar deze algemene voorwaarden te zien. Wij adviseren u deze goed te lezen en een kopie op uw computer op te slaan.

Artikel 3: Functie van het platform

3.1 Alin bied met haar platform een mogelijkheid voor gebruikers om andere mensen te ontmoeten, met als doel het vinden van een nieuwe huisgenoot, en het gezamenlijk vinden van een woning.

3.2 Alin voorziet in het gehele traject van woningzoeken, tot sleuteloverdracht. Wij werken niet in opdracht van de verhuurder, maar zijn specifiek voor jou op zoek naar een woning.

3.3 U dient zicht te realiseren dat Alin geen invloed heeft op de definitieve keuze van een Verhuurder.

3.4 De advertenties op ons platform worden geplaatst door Verhuurders, Makelaars, Vastgoed beheerders en corporaties. Alin heeft geen invloed op de volledigheid, en actualiteit van de advertenties. Wij zullen echter ten alle tijden ons best doen om het aanbod actueel te houden. Bij twijfel over de echtheid van een woning of de beschikbaarheid er van kunt u de woning rapporteren vanaf de details pagina;

3.5 Wanneer u via Alin een woning huurt bij een makelaar zal deze dat altijd terug koppelen aan ons. Voor het tot stand brengen van de huurovereenkomst dienen de bemiddelingskosten aan Alin te worden voldaan. De hoogte van deze kosten verschillen per woning, en kunt u terug zien op de details pagina van een woning.

Artikel 4: Kosten

4.1 Het aanmaken van een account EN het reageren op woningen is gratis. Pas op het moment dat u geselecteerd bent voor de bezichtiging van een woning betaalt u éénmalig inschrijfkosten, Momenteel zijn deze vastgesteld op € 19,95.

4.2 Bij het plaatsen van een advertentie voor een woning kan de verhuurder er voor kiezen om de inschrijfkosten voor de Gebruikers te betalen.

Artikel 5: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het Abonnement is het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 7 november 2019.

Got any questions? Contact us.